Byamor

Kulturcentralen samverkade med Båstad kommun i projektet Byamor.

I Helsingborg kallas det stadsdelsmammor, i Bjärebygden heter det Byamor. Men syftet är detsamma, att bilda ett nätverk av kvinnor som kan hjälpa till att öka integrationen.

  • Kvinnorna ska få utbildning om lokalsamhället för att sedan kunna stötta andra kvinnor i sin omgivning. Byamor ska hjälpa till att öka gemenskapen och känslan av tillhörighet i kommunen. Det är ofta självklart för oss som bott här i generationer, men nu behöver vi också få med alla nyanlända i den gemenskapen, säger Kristina Gunnarsson som är projektledare för Byamor.

Här är en bild från när projektet Byamor hade utbildningsträff i bygdegården. Dagens tema var hälsa, sjukvård och egenvård. Extra kul att SVT var på plats!