Folkdräktssömnad

Gillis Jimheden håller kurser i folkdräktssömnad i Bygdegårdens lokaler. För mer information om dessa kurser besök:

bygdeskraddaren.se

IMG_0621