Historia

Historia

Initiativet togs för över 60 år sedan
Behovet av en samlingslokal i Förslöv hade blivit allt mer uppenbart och den 10 april 1951 hölls ett möte i Förslövsholms Kommunalhus för att utröna intresset för en bygdegård i samhället. Bland initiativtagarna fanns dåvarande Bondeförbundets föreningsordförande Edwin Sandgren i Viarp och kommunfullmäktiges ordförande Herbert Persson i Ranarp. I den då bildade styrelsen återfanns bland andra också Helge Rinemo, som i rollen som föreningens sekreterare genom sina protokoll skulle ge en inträngande bild av hur styrelsens arbete och de många problemen på vägen från de första idéerna och fram till förverkligandet.

Bygdegården har utvecklats till den samlingpunkt den var utsedd att utgöra
Våren 1952 förvärvades Alunda Gård där de första lokalerna inreddes. Sedan dessa tagits i bruk kunde man övergå till nästa etapp, ett tillbygge, som skulle inrymma en stor samlingssal, men också en badanstalt på källarplanet. Tillbyggnaden togs i bruk sommaren 1958. Samlingssalen användes flitigt för teaterföreställningar, bröllopsfester, föredrag, auktioner och mycket annat.

Biblioteksflygeln en del av Förslövs kulturutbud
Kring 1980 behövdes större lokaler för kommunens bibliotek, som då låg i Sandbäcksområdet. Kommunen beslutade att skapa nya lokaler i anslutning till bygdegården och därmed samla kulturella funktioner till en central plats i samhället.