Bygdegården i Förslöv

Boende i Förslöv, medlemmar i Bygdegårdsföreningen och andra intresserade!

Vi är en ideell förening, som förvaltar Bygdegården i Förslöv, utan kommunala bidrag. Under de senaste åren har vi succesivt rustat upp bygdegården. Senast så fick köket en ordentlig upprustning inför öppningen av restaurang Ellis.

Den nystartade restaurang Ellis arbetar intensivt med olika erbjudanden. Tanken är att fylla huset med aktiviteter för ung som gammal.

Så vi är ganska väl rustade för att få Förslövs bygdegård att bli en central plats för alla Förslövsbor. Är ni nyfikna på vad som händer i bygdegården, vill ni hyra den Stora salen eller den något mindre lokalen som vi kallar för Fågelsång så är ni välkomna att kontakta oss eller de som jobbar i restaurang Ellis.

Vi är medvetna om att vi har mycket mera att göra för att bygdegården ska bli riktigt bra. Vi hoppas att under 2019 kunna göra utvändiga förbättringar på fastigheten, men framför allt, se till att fler besöker bygdegården, antingen som restauranggäst eller för att hyra våra lokaler eller besöka olika aktiviteter som kommer att gå av stapeln på bygdegården.

STÖD oss med Ditt medlemskap, 100 kr per år, betalas via Swish 1234274890 el bankgiro 5012-3587, märk med Ditt namn och gärna mailadress.

STYRELSE 2019

Ordf. Birgitta Nilsson Förslöv

V Ordf. Thomas Andersson Båstad

Kassör Thomas Andersson Båstad

Sekreterare och medlemsansvarig Birgitta I. Nilsson Förslöv

Fastighetsansvarig Sven- Inge Quist Förslöv

Ledamot Johan Östin Förslöv

Ledamot Lena Malm Larsson Förslöv

Ledamot Inger Jönsson Förslöv

Hyresgästrepresentant Petra Vollertsen Förslöv

Uthyrare Birgitta Nilsson Förslöv

För kontakt info@bygdegardeniforslov.se

För styrelsen/ Birgitta Nilsson